הערכת שווי

המושג הערכת השווי הפך פופולארי יותר עקב אימוץ התקנות החדשות של ה-IFRS ע"י רוב החברות החל מ-2008. הערכת שווי הינה שיטה להערכת שווים של נכסים מוחשיים ולא מוחשיים ע"י אומדנים שונים, תחזיות, דוחות רווח והפסד ותזרימי מזומנים, מה שהופך אותה למדע לא מדויק.

יחד עם זאת, קיימות סיבות רבות מדוע לבצע הערכת שווי וביניהם: הערכה לפני מיזוג ורכישת חברות, השקעות הון, הערכת שווי לצרכים משפטיים, סכסוכים בין בעלי המניות ועוד. על מנת להגיע לביצוע טוב ומהיימן של הערכת שווי יש להיות בעל ידע נרחב וניסיון רב בתחום. חברת פרו.אפ.אס, ביצעה מאות הערכות שווי למספר רב של חברות בתחומים שונים.

כעת נסביר בקצרה שלוש שיטות עיקריות להערכת שווי חברות:

1) הערכת שווי ע"י שיטת DCF(היוון תזרימי מזומנים): זוהי השיטה השכיחה והפופולארית ביותר לביצוע הערכת שווי לחברה. משום ששיטה זו מסתמכת על ניתוח עתידי של פעילות החברה, השקעות עתידיות ורווחים עתידיים היא מיועדת לחברות תחת הנחת העסק החי.

2) הערכת שווי ע"י שיטת שווי נכסי: לפי שיטה זו יש לבחון את סעיפי הנכסים וההתחייבויות במאזן של החברה, ככל שהנכסים עולים על ההתחייבויות, כל שוויה יהיה גבוה יותר. מדובר בשיטה הפשוטה והאינטואיטיבית ביותר שקיימת. יש לציין שהשיטה מתעלמת מהשקעות ורווחים בעתיד, מה שמצביע על חיסרון בה.

3) הערכת שווי ע"י שיטת המכפיל: בשיטה זו בסיס ההשוואה הוא חברות אחרות בענף כלומר, היחס בין שווי השוק של החברה לבין מדד חשבונאי בדר"כ תוך שימוש במכפילים ויחסים פיננסים זהים. מחד, שיטה זו פשוטה ליישום והוכיחה עצמה בחברות הוותיקות מאידך, השיטה לא לוקחת בחשבון פוטנציאל צמיחה של חברה מה שמשפיע על ההשוואה.