Discover India

מיזוגים ורכישות


בשנים האחרונות אנו עדים לעלייה במספר המיזוגים והרכישות בישראל, ואף מחוצה לה. הסיבות לכך הן רבות, ביניהן ניתן למנות את העובדה שיותר ויותר גופים מבקשים להתפתח דרך מיזוגים ורכישות של חברות כמו גם שהזדמנויות עסקיות מסוג זה זמינות יותר מבעבר.
מיזוגים ורכישות הם צעדים משמעותיים, לכל הצדדים המעורבים בעסקה. הם טומנים בחובם סיכונים, חששות וחוסר ודאות. יש לקבל את ההחלטות הנכונות והמשתלמות ביותר, לבצע מחקר מקיף, לבדוק שווי, כדאיות ורווחיות, יש צורך לבחון לעומק אינטגרציה בין הפירמות, לאמוד גורמי מפתח, להכין תוכנית עסקית, לתאם בים מספר רב של גורמים ולזהות הזדמנויות עסקיות מניבות.
למצער, מרבית המיזוגים והרכישות לא עולים יפה וגופים רבים חווים כישלון בתהליכי מיזוגים ורכישות, בעיקר עקב ציפיות לא ריאליות, כשלון באינטגרציה בין הפירמות ומחקר מקדים לקוי.  
חברת פרו.אפ.אס פתרונות פיננסיים מקצועיים (ProFS) – ליווי מקצועי בהליכי מיזוגים ורכישות
חברת פרו.אפ.אס מספקת שירותי ייעוץ מקצועיים בהליכי מיזוגים ורכישות של פירמות מזה זמן רב, כאשר המטרה שניצבת לנגד עיניה היא מקסום רווחי הלקוח. פרו.אפ.אס רואה עצמה שותף אקטיבי ואינטגראלי בתהליכי מיזוגים ורכישות של לקוחותיה, ומעניקה פתרונות חשבונאיים, פיננסיים, עסקיים ומימוניים כוללים לחברות וגופים שעומדים בפני תהליכים חשובים אלו.
בין שירותי החברה:
  • ביצוע הערכות שווי – הערכות אלו נועדו לספק ללקוח את המידע המדויק, האובייקטיבי והאמין ביותר על מנת לבצע את ההחלטה האופטימאלית עבורו, והיא מבוססות על בחינת הזירה העסקית וניתוח מעמיק של תנאי העסקה ורווחיותה. בין היתר מבצעת פרו.אפ.אס: הערכות שווי טרם ביצוע מיזוגים ורכישות, הערכות שווי לשם פיצולים כמו גם חלוקה עסקית, הערכות שווי חשבונאיות ועסקיות, בהתאם לתקנים הנדרשים.
  • בניית תוכניות עסקיות – תכנון וגיבוש תוכניות עסקיות הכוללות ניתוח שוק, הגדרת יעדים עסקיים, ניתוח כדאיות, בחינת מוצרי/שירותי החברה, בחינת תזרים המזומנים ועוד. בניית התוכניות העסקיות יכולה להיות לצרכים פנימיים כמו גם לצורך הצגת התוכנית למשקיעים פוטנציאליים חיצוניים.
  • נאותות פיננסית – בדיקת נאותות פיננסית פירושה זיהוי פגיעות עסקית ופיננסית, ניתוח נתונים, בחינת השלכות של מיזוגים ורכישות, חיזוי מגמות, גילוי נקודות תורפה ומתן המלצות לפתרונות אופרטיביים.
  • מחקר שוק – זיהוי ומיפוי של שוק היעד, בחינת הזירה העסקית, צפיית מגמות עתידיות, בחינת איומים וגיבוש צעדים מעשיים הן בהווה והן בעתיד.
  • איתור וייזום השקעות – שירות זה מתייחס לבנקאות השקעות, ובמסגרתו מבצעת חברת פרו.אפ.אס מאמצים לאתר, לזהות, לתאם ולמיין כמו גם לערוך את תהליך המשא ומתן עם גורמים הקשורים לביצוע העסקאות. החברה מלווה את הלקוח מתחילת התהליך ועד לסיומו.מיזוגים ורכישות
 
 

Powerd by: בניית אתרים